Polityka prywatności

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000)

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Dynasim Sp. z o. o.
  Białowieska 3D/5F
  54-234 Wrocław
 • Dane które będą przetwarzane :
  – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
  – wszelkie pozostałe niewymagane dane, które Pan/Pani poda będą przetwarzane uznając zasadę dobrowolności udostępnienia danych osobowych
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych – na podstawie art.6 ust.1 lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie który nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób :
 1. Pisząc na adres e-mail : odo@dynasim.eu
 2. Pisząc na adres : Dynasim Sp. z o. o.
 • Przewidywane kategorie odbiorców danych :
 1. uprawnieni do obsługi platformy pracownicy Dynasim Sp.Zo.o.
 2. osoby upoważnione (umową powierzenia przetwarzani danych osobowych) przez Dynasim Sp.Zo.o. do prowadzenia procesów rekrutacji oraz sprzedaży przez Dynasim Sp.Zo.o.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie organizowanych szkoleń. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy kontekstowej.
 • Wszelkie zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych będą przetwarzane na podstawie osobno udzielonej przez Pana/Panią zgody

 

Kontakt

Napisz do nas

  Dynasim sp. z o. o.

  NIP: 8943153709
  REGON: 386008420
  Fabryczna 16
  (Hala Nowa – 7)
  53-609 Wrocław